Zagroda żubrów w Wolisku

Zagroda żubrów w Wolisku

Mazury to region o niezwykle bogatej historii i kulturze, oraz bardzo dużej liczbie atrakcji różnego rodzaju. Znajdziemy tu zarówno jeziora i możliwości, które się z nimi wiążą, jak również liczne zabytki, ciekawostki przyrodnicze i wiele innych. Kiedy jedziemy na Mazury, to na naszej liście miejsc do odwiedzenia powinna koniecznie pojawić się również zagroda żubrów w Wolisku. Dlaczego warto tam się wybrać?

Zagroda żubrów w Wolisku – hodowla żubra w Polsce

Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy obecne terytorium naszego kraju pokrywały wielkie lasy, które przemierzały stada żubrów, a wraz z nimi drapieżniki – wilki i niedźwiedzie. Dzisiaj oczywiście polska rzeczywistość przyrodnicza wygląda zdecydowanie inaczej. Wielkich lasów już nie ma, a ostatnie ich fragmenty zachowały się właściwie tylko w Puszczy Białowieskiej. Jednak lasy pokrywające dużą część Mazur również mają swoją bogatą historię i dzisiaj spotkać można w nich wielką różnorodność roślin i zwierząt.

Po pierwszej wojnie światowej populacja Żubra europejskiego wyginęła prawie całkowicie, a dzisiaj żyjące osobniki są potomkami niewielkiej ich ilości, która przetrwała w hodowli (również te, które żyją całkowicie dziko). Należy pamiętać, że reintrodukcja żubra do środowiska przyrodniczego jest wielkim sukcesem polskich specjalistów od ochrony środowiska, który zdecydowanie da się porównywać z największymi osiągnięciami w tej dziedzinie na świecie.

Dzisiaj żubry wprowadzane są powoli do środowiska w wielu miejscach w praktycznie całej Europie, a ich populacja jest odtwarzana. Dużym problemem jest stosunkowo mała różnorodność genetyczna, która wynika z tego, że wszystkie żyjące dziś żubry są potomkami zaledwie kilku osobników, które przeżyły pierwszą wojnę światową. Powoduje to liczne wady genetyczne, co wymusza bardzo restrykcyjne zasady hodowli i wprowadzania żubra do środowiska, które znacznie spowalniają te procesy. Osobniki, które nie spełniają rygorystycznych wymagań są najczęściej komercyjnie odstrzeliwane. Jakkolwiek takie praktyki budzą całkowicie słuszne wątpliwości, związane są z ochroną żubra rozumianego jako gatunek.

Zagroda żubrów w Wolisku to jedno z miejsc, w których można podziwiać żubry żyjące w stanie półdzikim, czyli takim, którym dostają one bardzo duże wsparcie ze strony człowieka. W okolicy żyją również żubry całkowicie wolne, spotkanie których należy jednak do rzadkości. Ze względu na bezpieczeństwo żyjących na terenie zagrody zwierząt, zwiedzanie możliwe jest jedynie pod opieką przewodnika, który jednocześnie jest źródłem informacji na temat tych fascynujących zwierząt.

Dlaczego warto wybrać się do Woliska?

Przede wszystkim dlatego, że mimo że reintrodukcja żubra zasadniczo przyniosła sukces, to osobników tego gatunku na świecie jest wciąż na tyle mało, że nie można mówić o stabilności i pewnej przyszłości. Żubr Europejski wciąż jest gatunkiem, którego przetrwanie nie jest pewne, tym bardziej, że wciąż zmieniające się za sprawą człowieka środowisko naturalne nie daje wielkich szans na przeżycie. Do Woliska warto więc wybrać się po to, żeby żubra zobaczyć. Wciąż nie ma pewności, czy nasze wnuki i prawnuki również będą miały taką okazję.

Należy również pamiętać, że odwiedzanie ośrodków hodowli Żubra europejskiego jest metodą wspierania ich działania, a więc również powolnego procesu powrotu żubra do natury. W ten sposób dokładamy naszą niewielką, ale jednak znaczącą cegiełkę, która przyczynia się do powrotu żubrów do ich naturalnego środowiska, czyli nizinnych lasów Europy. Jest to również sposób na to, żeby zrozumieć, że europejska przyroda to nie tylko małe gatunki zwierząt, które spotykamy na co dzień, ale również stworzenia o wiele większe od nas.

Zagroda żubrów w Wolisku, a więc nie tylko jeziora

Mazury – jak doskonale widać na poruszonym przykładzie – to nie tylko jeziora, jakkolwiek Pojezierze Mazurskie jest regionem niezwykle bogatym pod względem krajobrazowym i przyciągającym co roku tysiące amatorów żeglarstwa i sportów wodnych. To również miejsce, w którym wciąż żyje dzika przyroda – taka jaką można było zobaczyć na naszym kontynencie setki lat temu. Mazury to miejsce niezwykle bogate przyrodniczo, w którym stworzono wiele rezerwatów chroniących przykłady coraz rzadziej występujących roślin i zwierząt. Żubr jest tu tylko jednym z przykładów, chociaż ze względu na swoje majestatyczne rozmiary i rzadkość występowania nie powinno zabraknąć go na liście zwierząt, które koniecznie należy zobaczyć. A najlepszym miejscem do tego, żeby żubra spotkać i dowiedzieć się o nim więcej, są właśnie takie ośrodki, jak zagroda żubrów w Woliskach.

Miejsce człowieka w przyrodzie

Zobaczenie żubra w jego naturalnym środowisku to znacznie więcej niż tylko atrakcja turystyczna. To również coraz rzadziej pojawiająca się możliwość przekonania się na własne oczy, o skali człowieka w świecie przyrody. Coraz mniej w dzisiejszej rzeczywistości spotykamy zwierząt dużych – o wiele większych od nas. Zobaczenie żubra pozwala przekonać się o tym, jakie są nasze faktyczne rozmiary i miejsce w świecie przyrody.