Jezioro Dargin - widok na łodzie

Jezioro Dargin – na szlaku z Giżycka do Węgorzewa

Jezioro Dargin znajduje się na Pojezierzu Mazurskim w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Warto również wiedzieć, że jest to część kompleksu Mamr. Ponadto wspomniane jezioro zaliczane jest do największych akwenów umiejscowionych na północ od miejscowości Giżycko.

Jezioro Dargin w liczbach

  • powierzchnia całkowita – 30,3 km²
  • maksymalna długość – 10,1 km
  • maksymalna szerokość – 5,6 km
  • średnia głębokość – 10,6 km
  • maksymalna głębokość – 37,6 m
  • powierzchnia wysp – 3,5 ha

Rezerwat przyrody

W 1958 roku został utworzony rezerwat przyrody Mokre, by strzec lasu łęgowego o naturalnym charakterze. Należy mieć świadomość, że jest on umiejscowiony 1 km na wschód od wsi Sztynort, a także 10 km na południowy zachód od miejscowości Węgorzewo, w którym znajduje się siedziba władz gminnych. Warto zaznaczyć, że rezerwat przyrody Mokre ma powierzchnię 7 ha. Znajduje się także u północnego brzegu omawianego jeziora Dargin.

W rezerwacie można zobaczyć 150-letni dorodny starodrzew dębowo-jesionowy z domieszką wiązu pospolitego, olchy czarnej czy świerka. Godny uwagi jest fakt, że zdecydowana większość drzewostanów tworzona jest przez 190-letni dąb oraz 170-letni jesion. Ponadto wspomniane dęby oraz jesiony osiągają wysokość od 30 do 35 m. Należy także zaznaczyć, że drzewostany rezerwatu charakteryzują się zadrzewieniem 1-1,6.

W podszycie występują: czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, wiciokrzew suchodrzew, głóg jednoszyjkowy. Warto wiedzieć, że ponad 70% powierzchni rezerwatu pokrywa runo. Z kolei z chronionych gatunków chronionych znajduje się tutaj m.in. podkolan zielonawy. Flora całego rezerwatu liczy około 80 różnych gatunków roślin naczyniowych.

Jezioro Dargin z bliska

Warto mieć świadomość, że jezioro Dargin nie jest samodzielnym akwenem. Wchodzi bowiem w skład ogromnego kompleksu Mamr. W omawiane miejsce można bez żadnego problemu dotrzeć przez połączone jeziora: Łabap, Kisajno, Kirsajty i Dobskie.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że linia brzegowa jeziora Dargin jest średnio rozwinięta. W zdecydowanej większości porasta ją bowiem roślinność. Z kolei dno jeziora jest nierównomierne. Bardzo łagodne jest natomiast zejście z jeziora Dargin. Ponadto jezioro charakteryzuje się bardzo wysoką klasą czystości wody. Znajdują się na nim cztery stosunkowo małe wysepki.

Należy wiedzieć, że jezioro jest bardzo istotnym szlakiem żeglugowym między Giżyckiem a Węgorzewem. Dargin można także przepłynąć w drodze na jezioro Dobskie czy do Sztynortu. Rekomendowane jest uważanie podczas podróży na Głazy Sztynorskie. Zkolalizowane są na północnym brzegu. Warto wiedzieć, że na półwyspie Fuleda działa rezerwat geologiczny głazów narzutowych. Południowy brzeg jeziora jest nie tylko wysoki, ale również stromy. Pozostałe są bowiem płaskie lub bardzo łagodnie wzniesione.

Trzeba także zaznaczyć, że brzegi omawianego jeziora są otoczone łąkami oraz lasami. Do miejscowości położonych nad omawianym jeziorem należy zaliczyć: Poganty, Sztynort, Kirsajty, Skłodowo, Nowy Harsz, Róg Pierkunowski, Pieczarki, Skłodowo. W jeziorze występują również takie ryby, jak: okoń, leszcz, węgorz, sielawa, płoć, miętus, szczupak, sieja.

Szlak żeglarski Giżycko-Węgorzewo

Szlak żeglarski Giżycko-Węgorzewo-Giżycko w linii prostej liczy aż 25 km, z kolei wraz z trasami bocznymi przekracza 80 km. Trzeba pamiętać, że Giżycko od lat uważa się za żeglarską stolicę Polski. Miasto zlokalizowane jest bowiem praktycznie w centralnym punkcie na znanym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Oznacza to tym samym, że Giżycko jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia rejsu na północ lub na południe.

Warto mieć świadomość, że w Giżycku każdego roku odbywa się bardzo dużo imprez, do których koniecznie trzeba zaliczyć regaty żeglarskie. Ponadto we wspomnianej miejscowości znajduje się zdecydowanie najwięcej jachtów na czarter czy portów. W mieście można także bez żadnego problemu odwiedzić znaną wieżę ciśnień czy twierdzę Boyen.

Osoby, które zdecydują się na szlak wodny Giżycko-Węgorzewo muszą spodziewać się przeprawy przez Kanał Giżycki. Rekomenduje się jest wybranie tej drogi, ponieważ można wtedy przeżyć niezwykłą przeprawę przez słynny most obrotowy.

Niezwykle przyjemne i komfortowe jest także przepłynięcie kanałem Giżyckim. Jest on bowiem w bardzo dobrym stanie technicznym. Godny uwagi jest fakt, że w ostatnich latach wybudowano kładkę dla pieszych, która jest wieczorem podświetlana. Rekomenduje się jest jeszcze przed przeprawą dokładnie sprawdzić godziny otwarcia mostu obrotowego w Giżycku. Można bowiem w ten bardzo prosty sposób uniknąć ewentualnego oczekiwania w kolejce.

Z kolei w drodze powrotnej do Giżycka osoby zainteresowane mogą skorzystać z Kanału Niegocińskiego. Nie będzie on bowiem wymagał oczekiwania na otworzenie mostów. Niedawno miał miejsce jego remont, więc jest w świetnym stanie technicznym. Warto wiedzieć, że Kanał Giżycki liczy ponad 2 km długości. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych szlaków wodnych na Mazurach.