Jezioro Lemięt

Jezioro Lemięt – opis jeziora

Jezioro Lemięt jest niewielkim zbiornikiem wodnym zaliczanym do Wielkich Jezior Mazurskich. Zlokalizowane jest na obszarze chronionym.

Jezioro Lemięt – najważniejsze informacje

Region geograficzny: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
Gmina: Pozezdrze
Powiat: węgorzewski
Wysokość lustra: 116,8 m n.p.m.
Powierzchnia: 78,8 ha
Maksymalna długość: 1400 m
Maksymalna szerokość: 780 m
Średnia głębokość:5,9 m
Maksymalna głębokość: 18,3 m
Długość linii brzegowej: 3770 m
Objętość:4620000 m³
Wskaźnik odsłonięcia: 13,4
Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sieja, lin, płoć, leszcz
Na Jeziorze Lemięt dopuszczane jest wykorzystywanie silników spalinowych.

Jezioro Lemięt – charakterystyka

Choć Lemięt leży na obszarze Chronionym Wielkich Jezior Mazurskich, jego linia brzegowa w porównaniu do innych podobnych mu zbiorników wodnych nie jest zbytnio rozwinięta. Zdecydowanie przeważająca część brzegów jest dość niska, gdzieniegdzie mogą też wystąpić obszary podmokłe. Wysokie i miejscami strome brzegi pojawiają się wyłącznie w północno- wschodniej części jeziora i na niewielkim obszarze południowym.

Według systemu klasyfikacji (typologii) wód powierzchniowych jezioro Lemięt zaliczane jest do zbiorników charakteryzujących się wysoką zawartością wapnia, co stanowi jego wielką zaletę, ponieważ od wielu lat wielkim problemem wielu polskich jezior jest niska zawartość w wodzie tego pierwiastka, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania fauny i flory w słodkowodnych wodach. Jezioro Lemięt charakteryzuje nie tylko duża zawartość wapnia, ale również dość spory wypływ zlewni.

Jezioro Lemięt zaliczane jest do grupy jezior stratyfikowanych, czyli takich, w których poszczególne warstwy wody w mniejszym lub większym stopniu różnią się pomiędzy sobą temperaturą. Temperatura obniża się odpowiednio wraz ze wzrostem głębokości zbiornika.

Przyroda wokół jeziora

Co prawda linia brzegowa wokół Jeziora Lemięt nie należy do specjalnie bogatych i rozbudowanych. Nie oznacza to jednak, że wokół zbiornika wodnego nie znajduje się roślinność, a samo jezioro jest nie zamieszkane przez organizmy żywe.

W przypadku Jeziora Lemięt roślinność rośnie nierównomiernie. Charakterystyczne dla linii brzegowej są liczne skupiska, tworzone przede wszystkim przez trzciny i sitowia (co szczególnie dobrze widoczne jest przy obserwacji zachodniej części jeziora). Wokół całej linii brzegowej jeziora można spotkać liczne stanowiska czarnej olszy. Południowo-wschodni brzeg jeziora jest całkowicie pozbawiony oczeretów. Nie tylko wokół jeziora spotykana jest roślinność. Zbiornik posiada także roślinność, która zanurzona jest w wodzie. Najczęściej spotykanymi gatunkami roślin w tym przypadku są rogatki, wywłóczniki, jaskry krążkolistne czy rdestnice.

Jezioro Lemięt jest zbiornikiem, na którym dozwolone jest prowadzenie połowów. Wędkarze mogą liczyć tu na okazy takie jak leszcze (które szczególnie po okresie tarła przyciągają wielu pasjonatów wędkarstwa), sieje, szczupaki, okonie oraz płocie.

Jezioro Lemięt a turystyka

Jezioro Lemięt zaliczane jest do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Choć nie jest tak popularne jak zbiorniki zlokalizowane przy ośrodkach w Mikołajkach, Węgorzewie, Piszu czy Giżycku, corocznie w czasie sezonu przyciąga przede wszystkim turystów chcących odpocząć jak najdalej od zgiełku, w ciszy i spokoju, obcując niemal wyłącznie z naturą. W bliższej lub dalszej okolicy jeziora znajdują się wiele gospodarstw agroturystycznych oraz domków letniskowych oferujących spragnionym spokoju turystom wypoczynek.

Obszar chroniony

Jezioro Lemięt jako integralna część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stanowi obszar objęty ścisłą ochroną (łączy obszar objęty ochroną wynosi 85527 ha). Obowiązuje na obszarze gminy Pozezdrze (na obszarze której zlokalizowane jest Jezior Lemięt), Węgorzewo, Giżycko, Ryn, Kruklanki, Mrągowo, Mikołajki, Pisz oraz Orzysz.

W obrębie Jeziora Lemięt, podobnie jak w pozostałych częściach obszaru objętego ochroną prowadzące są czynności zmierzające do ochrony lokalnych ekosystemów przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Jeżeli istnieje taka możliwość, odnowieniu poddawane są procesu sukcesji naturalnej. Obszar regularnie zasilany jest nowymi drzewostanami na obszarach, na których istnieje taka możliwość. Dzięki temu, że Jezioro Lemięt leży na chronionym obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, pomimo tak powszechnej obecnie degradacji środowiska naturalnego, niezmiennie od lat zachowuje swój naturalny urok i dziką (choć niekoniecznie specjalnie imponującą), nieskażoną przez działalność człowieka przyrodę.

Ze względu na objęcie obszaru środkami ochronnymi, bezpośrednio nad samym zbiornikiem dla ochrony środowiska naturalnego i lokalnego ekosystemu nie są zlokalizowane jakiekolwiek zabudowania.
Choć nie ma oficjalnego zakazu zabraniającego poruszanie się po jeziorze w maszynach napędzanych solnikiem spalinowym, osoby działające na rzecz środowiska i ekosystemu polecają szczególnie wędkarzom prowadzenie połowów przy wykorzystani bardziej sprzyjających środowisku narzędzi, takich jak łodzie czy pontony.