COVID-19Pandemia Covid-19 – nasze procedury i wdrożone zasady bezpieczeństwa

Od dnia 01.06.2020 r. Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów będzie gotowy do przyjęcia Gości.

W trosce o zdrowie naszych Gości wprowadziliśmy następujące procedury, dzięki którym nasz obiekt będzie miejscem bezpiecznym:

  • Maksymalna liczba Gości mogąca przebywać w danym czasie na terenie ośrodka, dostosowana jest do wytycznych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i w naszym obiekcie wynosi 172 osoby.
  • Posiłki są wydawane według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • W recepcji ośrodka, w celu dokonania meldunku lub załatwienia innych spraw, mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy Gośćmi i personelem recepcyjnym.
  • Po wyjściu każdego Gościa pomieszczenie recepcji jest przewietrzane oraz wykonywana jest dezynfekcja m.in. blatu recepcyjnego i terminala płatniczego.
  • W recepcji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk oraz istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych.
  • Powierzchnie narażone na częste dotykanie tj. klamki, blaty itp. są dezynfekowane odpowiednimi środkami odkażającymi.
  • Domki, pokoje i apartamenty po wyjeździe Gości są wietrzone, dezynfekowane profesjonalnymi środkami i ozonowane przy użyciu ozonatora.
  • Wprowadziliśmy ograniczenia ilości osób przebywających w częściach wspólnych.
  • W przestrzeniach wspólnych dostępne są środki do dezynfekcji, a w toaletach ogólnodostępnych antybakteryjne mydła oraz instrukcje bezpiecznego mycia rąk.

Wszystkie wdrożone w naszym obiekcie procedury są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania obiektów noclegowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 603 161 153, e-mail: osrodek@pieknagora.pl