Mazury – port jachtowy

Port na Mazurach

Ośrodek Wypoczynkowy „Łabędzi Ostrów” posiada w swojej ofercie bezpieczną przystań dla żeglarzy pływających po mazurskich jeziorach. Mazury to bogactwo flory i fauny, które możemy zaobserwować w niedalekiej odległości od naszego ośrodka, na wyspach ze ścisłymi rezerwatami dzikiego ptactwa. W trakcie żeglarskich rejsów po pobliskim jeziorze Kisajno postrzegamy unikalny, naturalny ekosystem naszej mazurskiej krainy.
Nasz port pomieści około 100 jachtów i posiada miejsce na slipowanie łodzi. Rozpoczynamy wodowanie jachtów już od połowy kwietnia, aby żeglarze czekający na ten moment z utęsknieniem, mogli doświadczyć niezapomnianych przeżyć związanych z uprawianiem tego sportu. Sezon żeglarski na mazurskich jeziorach kończy się w połowie października, nasz pomocny personel wykona wszelkie usługi związane z przygotowaniem jachtów na okres zimowania.

DLA GOŚCI PORTU ŁABĘDZI OSTRÓW:

CUMOWANIE JACHTU DO 3 GODZIN:
– 50 zł/JACHT Z ZAŁOGĄ /ewentualnie do odzyskania w przypadku skorzystania z usług restauracji/
Opłata za cumowanie nie jest pobierana, w przypadku przedstawienia Bosmanowi paragonu z restauracji na kwotę powyżej 50 zł.
(W CENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA, UMYWALKI, WC, UTYLIZACJA ŚMIECI, ZMYWALNIA NACZYŃ, WI-FI).

CUMOWANIE JACHTU POWYŻEJ 3 GODZIN/DOBA*:
25 zł/JACHT
PLUS
ZA ZAŁOGĘ 20 zł/OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA JACHCIE
(W CENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA, UMYWALKI, PRYSZNICE, WC, UTYLIZACJA ŚMIECI, ZMYWALNIA NACZYŃ, WI-FI).

DLA ARMATORÓW CUMUJĄCYCH WŁASNE JACHTY W PORCIE ŁABĘDZI OSTRÓW:

CUMOWANIE JACHTÓW JEST OPŁACONE W OPARCIU O UMOWY ZAWARTE Z ARMATORAMI.

OPŁATA ZA ZAŁOGĘ NA JACHCIE – pierwsze 3 GODZINY:
BEZ OPŁAT.

OPŁATA ZA ZAŁOGĘ NA JACHCIE POWYZEJ 3 GODZIN/DOBA*:
20 zł/OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA JACHCIE
(W CENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA, UMYWALKI, PRYSZNICE, WC, UTYLIZACJA ŚMIECI, ZMYWALNIA NACZYŃ, WI-FI).

DLA ŻEGLARZY CZARTERUJĄCYCH JACHTY Z PORTU ŁABĘDZI OSTRÓW:

CUMOWANIE JACHTÓW JEST OPŁACONE W OPARCIU O UMOWY ZAWARTE Z ARMATORAMI.

OPŁATA ZA ZAŁOGĘ NA JACHCIE DO 3 GODZIN:
BEZ OPŁAT W PIERWSZEJ DOBIE CZARTERU,
– KAŻDA INNA DOBA CZARTERU W TYM OSTATNIA 20 ZŁ/OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA JACHCIE  (W CENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA, UMYWALKI, PRYSZNICE, WC, UTYLIZACJA ŚMIECI, ZMYWALNIA NACZYŃ, WI-FI).

OPŁATA ZA ZAŁOGĘ NA JACHCIE POWYŻEJ 3 GODZIN/DOBA*:
20 zł/OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA JACHCIE
(W CENIE: ENERGIA ELEKTRYCZNA, UMYWALKI, PRYSZNICE, WC, UTYLIZACJA ŚMIECI, ZMYWALNIA NACZYŃ, WI-FI).

ODBIÓR ŚCIEKÓW Z JACHTÓW przy pomocy POMPY:

 • zbiorniki do 100 l – 30 za jednorazowe opróżnienie
 • zbiorniki od 100 l do 200 l – 40 za jednorazowe opróżnienie
 • zbiorniki powyżej 200 l – 50 za jednorazowe opróżnienie

UWAGA – doba portowa rozpoczyna się o godz. 13.00 i kończy o godz. 11.00

Port

Lato

Miejsce przy pirsach oraz stanowiska 32, 33, 59, 107 – 3000zł
Miejsca dla jachtów o długości do 22 stóp/6,71 m – 2800zł
Miejsca dla jachtów o długości pow. 22 stóp/6,71 m – 3000zł
Cumowanie katamaranu – 4500zł
Cumowanie łodzi rybackiej -1200zł

 Cena zawiera: stałe miejsce w porcie, dostęp do energii elektr. i wody, wf-fi, jednorazowy transport na terenie i wodowanie jachtu do 2 t; dla jachtów pow. 2 t dopłata za wodowanie 150 zł; Samodzielne wodowanie jachtu – 50 zł; Inne usługi – 100 zł/rg

Zima

Zimowanie jachtu w hangarze:
– jachty dłg. do 22 stóp/6,71 m – 2100zł
– jachty dłg. pow. 22 stóp/6,71 m  – 2100zł
Zimowanie jachtu na terenie – 1000zł

 Cena zawiera: slipowanie, mycie jachtu z zewnątrz i jednorazowy transport na miejsce zimowania dla jachtów do 2 t; dla jachtów powyżej 2 t dopłata za slipowanie 150 zł; Samodzielne slipowanie jachtu – 50 zł; Inne usługi – 100 zł/rg

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Regulamin – wersja do pobrania

 

Regulamin portu “Łabędzi Ostrów”

§ 1

 1. Port Łabędzi Ostrów (zwany dalej Portem) usytuowany jest nad Jeziorem Kisajno.

 2. Na terenie Portu mają zastosowanie wszystkie przepisy określone przez Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego Łabędzi Ostrów (zwanego dalej Ośrodkiem) oraz w regulaminie Polskiego Związku Żeglarskiego.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu. Wejście na teren Portu jest jednoznaczne ze znajomością Regulaminu Portu oraz akceptacją jego przepisów.

§ 2

 1. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu, posiadający identyfikator z napisem „Bosman”.

 2. Przełożonym Bosmana jest Kierownik Ośrodka.

 3. Zarządzenia i polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się  na jego terenie.

 4. Bosman Portu uprawniony jest do kontroli:

 • uprawnień osób prowadzących jednostki pływające,

 • wyposażenia ratunkowego i stanu technicznego jednostek pływających.

 1. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów oraz pobiera opłaty portowe. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej wydany przez Bosmana.

 2. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Porcie są zobowiązane  do informowania Bosmana lub Recepcji Ośrodka o każdym wpłynięciu i wypłynięciu jednostki osobiście lub telefonicznie.

 3. Bosman Portu organizuje i kieruje akcjami ratowniczymi na terenie Portu.

 4. W przypadku konieczności udzielenia pomocy jednostkom i załogom poza akwenem Portu, Bosman zobowiązany jest (poza udzieleniem pomocy) do natychmiastowego zawiadomienia o zdarzeniu Policji i M.O.P.R.

§ 3

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu i Ośrodka podlega opłatom według cennika obowiązującego w Ośrodku, który dostępny jest w Bosmanacie, w Recepcji oraz na stronie Ośrodka: www.pieknagora.pl.

 2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści Regulaminu Portu przez osoby przebywające w Porcie, Kierownik Ośrodka lub Bosman ma prawo zwracać się do organów porządkowych z prośbą o interwencję.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże  i straty na jachtach oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.

 4. Na terenie Portu zabrania się:

 • kąpieli w basenach portowych,
 • pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 • rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu na terenie Ośrodka,
 • rozpalania grilla na pomostach,
 • prowadzenia lub pozostawienia psów bez smyczy lub kagańca,
 • niszczenia urządzeń oraz zieleni,
 • pozostawienia dzieci bez opieki. Za dzieci przebywające na pomostach odpowiedzialni są ich rodzice lub prawni opiekunowie,
 • pozostawienia bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych na jachtach lub w innych miejscach narażonych na bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
 • postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,
 • wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych
 • użytkowników Portu,
 • poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h,
 • wchodzenia na jacht bez zgody armatora,
 • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana.

§ 4

 1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

 2. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu, a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną. Bosman ma prawo odmówienia wejścia do portu jachtom, które nie uiszczają opłat portowych i nie przestrzegały wcześniej Regulaminu Portu.

Galeria