Mazury – port jachtowy

Port na Mazurach

Ośrodek Wypoczynkowy „Łabędzi Ostrów” posiada w swojej ofercie bezpieczną przystań dla żeglarzy pływających po mazurskich jeziorach. Mazury to bogactwo flory i fauny, które możemy zaobserwować w niedalekiej odległości od naszego ośrodka, na wyspach ze ścisłymi rezerwatami dzikiego ptactwa. W trakcie żeglarskich rejsów po pobliskim jeziorze Kisajno postrzegamy unikalny, naturalny ekosystem naszej mazurskiej krainy.
Nasz port pomieści około 100 jachtów i posiada miejsce na slipowanie łodzi. Rozpoczynamy wodowanie jachtów już od połowy kwietnia, aby żeglarze czekający na ten moment z utęsknieniem, mogli doświadczyć niezapomnianych przeżyć związanych z uprawianiem tego sportu. Sezon żeglarski na mazurskich jeziorach kończy się w połowie października, nasz pomocny personel wykona wszelkie usługi związane z przygotowaniem jachtów na okres zimowania.

Usługi portowe

 • Cumowanie przy kei z dostępem do prądu i wody pitnej
 • Pompa do odbioru nieczystości płynnych
 • Slipowanie jachtów
 • Wypożyczalnia sprzętu wodnego
 • Funkcjonalne zaplecze sanitarne (toalety, prysznice)
 • Pralnia, suszarnia
 • Zadaszone wiaty na ognisko/ grill
 • Parking dozorowany niestrzeżony – 15 zł/doba
 • Wodna stacja paliw ORLEN w odległości 200 m
 • Zimowanie jachtów w hangarze i na terenie ośrodka

Wypożyczalnia sprzętu

 • Kajak – 20 zł/1godz
 • Rower wodny – 20 zł/1godz
 • Rower turystyczny – 15 zł/1godz

Cumowanie-opłaty portowe

 • Cumowanie jachtu do 3 godzin -25 zł (w cenie: energia elektryczna, umywalki, wc, utylizacja śmieci)
 • Cumowanie jachtu doba 20 zł+ 20 zł/osoba (w cenie: energia elektryczna, umywalki, wc, prysznic, utylizacja śmieci)
 • Cumowanie gratis dla żeglarzy czarterujących z przystani Łabędzi Ostrów. Pobieramy opłatę 20 zł/osobę (postój powyżej 3 godzin) obejmującą: korzystanie z energii elektrycznej, umywalni, wc, pryszniców, utylizację śmieci). Za pierwszą i ostatnią dobę, niezależnie od czasu trwania czarteru, opłata wynosi 10zł/za osobę.

Port

 • miejsce przy pirsach – 2600 zł
 • pomost wewnętrzna strona – 2300 zł
 • pomost zewnętrzna strona – 2000 zł

Cena zawiera

 • stałe miejsce w porcie
 • dostęp do energii elektrycznej, wody, umywalni, wc, pryszniców, utylizację śmieci, Wi-Fi
 • transport i wodowanie łodzi do 2 t; dla jachtu powyżej 2 t- dopłata za wodowanie 150zł

Zimowanie jachtu

 • w hangarze – 1400/1800 zł (cena zależy od wielkości jachtu)
 • pod plandeką – 700 zł

Regulamin

 

Regulamin portu “Łabędzi Ostrów”

§ 1

 1. Port Łabędzi Ostrów (zwany dalej Portem) usytuowany jest nad Jeziorem Kisajno.

 2. Na terenie Portu mają zastosowanie wszystkie przepisy określone przez Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego Łabędzi Ostrów (zwanego dalej Ośrodkiem) oraz w regulaminie Polskiego Związku Żeglarskiego.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu. Wejście na teren Portu jest jednoznaczne ze znajomością Regulaminu Portu oraz akceptacją jego przepisów.

§ 2

 1. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu, posiadający identyfikator z napisem „Bosman”.

 2. Przełożonym Bosmana jest Kierownik Ośrodka.

 3. Zarządzenia i polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się  na jego terenie.

 4. Bosman Portu uprawniony jest do kontroli:

 • uprawnień osób prowadzących jednostki pływające,

 • wyposażenia ratunkowego i stanu technicznego jednostek pływających.

 1. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów oraz pobiera opłaty portowe. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej wydany przez Bosmana.

 2. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Porcie są zobowiązane  do informowania Bosmana lub Recepcji Ośrodka o każdym wpłynięciu i wypłynięciu jednostki osobiście lub telefonicznie.

 3. Bosman Portu organizuje i kieruje akcjami ratowniczymi na terenie Portu.

 4. W przypadku konieczności udzielenia pomocy jednostkom i załogom poza akwenem Portu, Bosman zobowiązany jest (poza udzieleniem pomocy) do natychmiastowego zawiadomienia o zdarzeniu Policji i M.O.P.R.

§ 3

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu i Ośrodka podlega opłatom według cennika obowiązującego w Ośrodku, który dostępny jest w Bosmanacie, w Recepcji oraz na stronie Ośrodka: www.pieknagora.pl.

 2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści Regulaminu Portu przez osoby przebywające w Porcie, Kierownik Ośrodka lub Bosman ma prawo zwracać się do organów porządkowych z prośbą o interwencję.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże  i straty na jachtach oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.

 4. Na terenie Portu zabrania się:

 • kąpieli w basenach portowych,
 • pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 • rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu na terenie Ośrodka,
 • rozpalania grilla na pomostach,
 • prowadzenia lub pozostawienia psów bez smyczy lub kagańca,
 • niszczenia urządzeń oraz zieleni,
 • pozostawienia dzieci bez opieki. Za dzieci przebywające na pomostach odpowiedzialni są ich rodzice lub prawni opiekunowie,
 • pozostawienia bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych na jachtach lub w innych miejscach narażonych na bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
 • postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,
 • wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych
 • użytkowników Portu,
 • poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h,
 • wchodzenia na jacht bez zgody armatora,
 • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana.

§ 4

 1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

 2. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu, a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną. Bosman ma prawo odmówienia wejścia do portu jachtom, które nie uiszczają opłat portowych i nie przestrzegały wcześniej Regulaminu Portu.

Galeria